Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 5+130 do km 7+000; od km 9+100 do km 9+400; od km 10+700 do km 11+000; od km 36+750 do km 37+523; od km 42+960 do km 44+000” - nr postępowania 036/19

Numer postępowania:

036/19
Termin składania ofert: 2019-02-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 2434986.41 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-06 14:46:16

Data modyfikacji: 2019-02-25 14:40:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego