Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi w zakresie remontu przepustu w km 5+004 drogi wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Zakrzew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 041/19

Numer postępowania:

041/19
Termin składania ofert: 2019-03-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SALTOR s.c. K. Kobos, E. Wielgo
25-502 Kielce
ul. Planty 16C lok. 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 546313.97 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-07 14:33:01

Data modyfikacji: 2019-02-15 12:46:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego