Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont 2-ch kładek dla pieszych przez rzekę Gruduszczankę w miejscowości Grudusk w km 94+595 drogi wojewódzkiej nr 544” - nr postępowania 042/19

Numer postępowania:

042/19
Termin składania ofert: 2019-02-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Mostów BUDMOST s. c. Jan Flis, Maciej Kornatowski, Mariusz Kornatowski
09-100 Płońsk
ul. Wspólna 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 155647.71 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-11 09:35:08

Data modyfikacji: 2019-02-11 09:38:43

Wersja: 1


Powiadom znajomego