Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont przepustu w km 42+076 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Stare Budy wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 045/19

Numer postępowania:

045/19
Termin składania ofert: 2019-02-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALBLU Sp. z o.o.
03-305 Warszawa
ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 486500.01 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-12 07:48:32

Data modyfikacji: 2019-02-20 14:29:24

Wersja: 1


Powiadom znajomego