Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 3+800 do 5+000, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 028/19

Numer postępowania:

028/19
Termin składania ofert: 2019-03-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Budromost - Starachowice Sp. z o.o.
27-215 Wąchock
ul. Św.Rocha 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 795000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-14 15:36:55

Data modyfikacji: 2019-02-27 15:49:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego