Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Duczki w km 34+174 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 047/19

Numer postępowania:

047/19
Termin składania ofert: 2019-03-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALBLU Sp. z o.o.
03-305 Warszawa
ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 945000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-18 08:37:16

Data modyfikacji: 2019-02-26 13:06:41

Wersja: 1


Powiadom znajomego