Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 729 w km 2+800 do 4+290, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 033/19

Numer postępowania:

033/19
Termin składania ofert: 2019-03-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGLET Sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 496590.24 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-19 13:02:55

Data modyfikacji: 2019-03-01 14:32:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego