Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 23+900 do km 24+528; od km 25+705 do km 26+308; od km 27+854 do km 28+067; od km 34+706 do km 34+954; od km 36+700 do km 37+400” - nr postępowania 038/19

Numer postępowania:

038/19
Termin składania ofert: 2019-03-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Lipno
87-600 Lipno
Ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1339537.31 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-20 12:40:43

Data modyfikacji: 2019-03-04 15:46:59

Wersja: 1


Powiadom znajomego