Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk w miejscowości Krzynowłoga Wielka na odcinku od km 4+124,00 do km 4+534” - nr postępowania 051/19

Numer postępowania:

051/19
Termin składania ofert: 2019-03-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BRUK-POL Grzegorz Musiński
06-230 Różan
Ul. 3 Maja 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 699.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-26 12:17:33

Data modyfikacji: 2019-02-26 12:20:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego