Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy  i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.”  – nr postępowania 055/19

Numer postępowania:

055/19
Termin składania ofert: 2019-03-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki
95-080 Tuszyn
Garbów, ul. Aleksandrówek 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 119986.50 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-02-27 09:02:30

Data modyfikacji: 2019-03-07 08:48:01

Wersja: 1


Powiadom znajomego