Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie przebudowy chodnika  z przystosowaniem do ruchu rowerowego w m. Jordanów, gmina Gąbin, od km 5+854,62 do km 6+783,70 o długości 0,9291 km” - nr postępowania 058/19

Numer postępowania:

058/19
Termin składania ofert: 2019-04-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane WASKOP Elżbieta Wasek
09-409 Płock
ul. Walecznych 9a lok.14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 379996.20 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-03-18 14:57:42

Data modyfikacji: 2019-04-01 14:28:28

Wersja: 1


Powiadom znajomego