Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Borkowice w km 26+410 drogi wojewódzkiej nr 727 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 060/19

Numer postępowania:

060/19
Termin składania ofert: 2019-04-03 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „KAWECKI” S.C. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
26-085 Miedziana Góra
Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 755684.71 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-03-19 11:28:32

Data modyfikacji: 2019-03-28 13:59:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego