Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku  od km 46+920 ul. Łomżyńska do km 48+000 skrzyżowanie z drogą powiatową do Zaszkowa w miejscowości Nur, długości 1,080 km na terenie gminy Nur, powiat ostrowski, woj. mazowieckie”  - nr postępowania 061/19

Numer postępowania:

061/19
Termin składania ofert: 2019-04-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1343269.47 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-03-20 14:30:10

Data modyfikacji: 2019-03-29 13:09:17

Wersja: 1


Powiadom znajomego