Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa / Przebudowa  chodników, ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju, od km 26+155,40 do km 26+512,60 wraz z przebudową oświetlenia” - nr postępowania 067/19

Numer postępowania:

067/19
Termin składania ofert: 2019-04-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę: 465 548,00 zł brutto, w tym: - MZDW: 338 689,00 - Gmina Brwinów: 126 859,00 i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-04-12 10:08:42

Data modyfikacji: 2019-04-12 10:11:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego