Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych     w ciągach dróg wojewódzkich – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 34+720 do 36+612 na terenie gminy Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie polegająca na budowie drogi pieszo - rowerowej, chodnika, drogi dojazdowej oraz oświetlenia” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji linii energetycznej napowietrznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 34+720 do 36+612 na terenie gminy Kozienice” - nr postępowania 068/19

 

Numer postępowania:

068/19
Termin składania ofert: 2019-04-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2334966.23 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-04-12 12:47:51

Data modyfikacji: 2019-04-18 14:23:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego