Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich  będących w zarządzie  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 8 zadań”  – nr postępowania 073/19

Numer postępowania:

073/19
Termin składania ofert: 2019-05-14 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ACER Zofia Subicka
93-558 Łódż
ul. Piękna 31/33 m. 35
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 28000.00 brutto

Część 2

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ACER Zofia Subicka
93-558 Łódż
ul. Piękna 31/33 m. 35
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 84656.00 brutto

Część 3

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ACER Zofia Subicka
93-558 Łódż
ul. Piękna 31/33 m. 35
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 6200.00 brutto

Część 4

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 16 632,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 5

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 17172.00 brutto

Część 6

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca
64-930 Szydłowo
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 41472.00 brutto

Część 7

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 54 885,60 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 8

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 12 830,40 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-06 14:58:13

Data modyfikacji: 2019-05-10 11:57:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego