Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do km 2+250 w ramach uspokojenia ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bielicha, gm. Zakrzew” - nr postępowania 081/19

Numer postępowania:

081/19
Termin składania ofert: 2019-05-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STAR BUDOWA, Karol Cieśla
27-225 Pawłów
Chybice 77
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 499774.28 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-09 11:01:35

Data modyfikacji: 2019-05-09 11:06:49

Wersja: 1


Powiadom znajomego