Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 31+420 do km 34+970 i od km 37+766,75 do km 38+350 ” - nr postępowania 086/19

Numer postępowania:

086/19
Termin składania ofert: 2019-05-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1770003.64 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-14 11:51:59

Data modyfikacji: 2019-05-23 14:42:31

Wersja: 1


Powiadom znajomego