Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części”

-  nr postępowania 084/19

Numer postępowania:

084/19
Termin składania ofert: 2019-06-06 o godz 10:00:00

Część 1

Dostawa i ustawienie uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 447 226,43 zł brutto w tym na część 1 kwotę - 35 651,55 złotych brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na tę część.

Część 2

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 447 226,43 złotych brutto w tym na część 2 kwotę – 210 170,10 złotych brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na tę część.

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 3, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 447 226,43 złotych brutto w tym na część 3 kwotę – 139 998,60 złotych brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na tę część.

Część 4

Demontaż, dostawa i ustawienie uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SORTED Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 57394.26 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-22 12:01:58

Data modyfikacji: 2019-05-22 12:43:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego