Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862  na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck” - nr postępowania 089/19

Numer postępowania:

089/19
Termin składania ofert: 2019-06-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2780878.77 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-27 13:22:18

Data modyfikacji: 2019-06-03 10:21:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego