Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 1+900 w miejscowości Łęg do km 3+860 w miejscowości Gassy, gmina Konstancin - Jeziorna,  powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.” - nr postępowania 087/19

Numer postępowania:

087/19
Termin składania ofert: 2019-06-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FAL BRUK Sp. z o. o., Sp. k.
02-868 Warszawa
ul. Sarabandy 42
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1845000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-27 14:52:19

Data modyfikacji: 2019-06-07 15:16:15

Wersja: 1


Powiadom znajomego