Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego chodnika w miejscowości Wola Rasztowska do chodnika w miejscowości Roszczep,  gmina Klembów” - nr postępowania 091/19

Numer postępowania:

091/19
Termin składania ofert: 2019-06-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski
05-300 Mińsk Mazowiecki
Targówka, ul. Lipowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 669461.88 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-29 14:00:50

Data modyfikacji: 2019-06-11 14:03:32

Wersja: 1


Powiadom znajomego