Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Łubna, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie” - nr postępowania 097/19

Numer postępowania:

097/19
Termin składania ofert: 2019-06-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FAL BRUK Sp. z o. o., Sp. k.
02-868 Warszawa
ul. Sarabandy 42
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 868380.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-06-03 14:35:07

Data modyfikacji: 2019-06-13 14:58:51

Wersja: 1


Powiadom znajomego