Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Część I pn. – „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą gminną ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach gmina Brwinów”.

Część II pn. – „Przebudowa sieci napowietrznej nn-04kV, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą gminną ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach gmina Brwinów”. - nr postępowania 105/19

Numer postępowania:

105/19
Termin składania ofert: 2019-07-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ROBOKOP Grzegorz Leonowicz
05-822 Milanówek
ul. Dębowa 8/45
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1783500.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-06-14 12:22:56

Data modyfikacji: 2019-06-28 09:57:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego