Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 3 części” -  nr postępowania 110/19

Numer postępowania:

110/19
Termin składania ofert: 2019-07-19 o godz 10:00:00

Część 1

Dostawa i ustawienie uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GZD Sp. z o.o. Sp. komandytowa
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 47837.90 brutto

Część 2

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GZD Sp. z o.o. Sp. komandytowa
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 281620.55 brutto

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GZD Sp. z o.o. Sp. komandytowa
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 211752.13 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-04 11:17:46

Data modyfikacji: 2019-07-04 11:22:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego