Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 (ulicy Modlińskiej) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Wieliszewie, gmina Wieliszew, powiat legionowski”

- nr postępowania 111/19

Numer postępowania:

111/19
Termin składania ofert: 2019-07-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TOWEMO Sp. z o.o.
05-402 Otwock
ul. Marszałkowska 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 636494.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-09 13:49:38

Data modyfikacji: 2019-07-09 13:57:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego