Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Stok Lacki na odcinku od km 4+418 do km 6+483 długości 2,065 km (etap I) na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 117/19

Numer postępowania:

117/19
Termin składania ofert: 2019-07-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: ZIS ŁUKA Sp. j. Partner: Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Gójski
08-110 Siedlce
ul. Ujrzanowska 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 8179500.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-10 14:49:44

Data modyfikacji: 2019-07-18 11:13:34

Wersja: 1


Powiadom znajomego