Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej klasy G nr 541 polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w km 99+250 do 99+577, strona lewa” - nr postępowania 119/19

Numer postępowania:

119/19
Termin składania ofert: 2019-08-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Zakład Budowlano- Montażowy Budomont Sp. J Stanisław Dublicki, Krzysztof Dublicki
09-400 Płock
Maszewo Nowe 1 C
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 475777.46 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-17 09:50:41

Data modyfikacji: 2019-07-17 09:56:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego