Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – roboty związane z branżą drogową” - nr postępowania 125/19

Numer postępowania:

125/19
Termin składania ofert: 2019-08-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 6392995.28 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-17 11:36:25

Data modyfikacji: 2019-08-07 10:39:43

Wersja: 1


Powiadom znajomego