Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku od km 3+469,70 do km 8+778,18 (L=5,308 km) odcinek od m. Zawodzie do m. Dęby - nr postępowania 124/19

Numer postępowania:

124/19
Termin składania ofert: 2019-08-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm: Lider: UNIBEP S.A.; Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 13950055.55 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-22 10:42:35

Data modyfikacji: 2019-08-02 14:06:35

Wersja: 1


Powiadom znajomego