Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 633 ul. Jana Kazimierza w zakresie budowy chodnika oraz budowy zjazdów na odcinku pomiędzy ul. Podkomorzego i Telimeny w Nieporęcie” - nr postępowania 140/19

Numer postępowania:

140/19
Termin składania ofert: 2019-08-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGBUD Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski S.C.
05-252 Dąbrówka
Karpin, ul. Aleja Lipowa 35
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 183706.65 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-08-05 13:49:47

Data modyfikacji: 2019-08-05 13:54:12

Wersja: 1


Powiadom znajomego