Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno – socjalnego, budynku magazynowo – garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 093/19

Numer postępowania:

093/19
Termin składania ofert: 2019-08-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz
06-400 Ciechanów
ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4600000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-08-09 13:14:20

Data modyfikacji: 2019-08-09 14:44:35

Wersja: 1


Powiadom znajomego