Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 8 zadań” - nr postępowania 137/19

Numer postępowania:

137/19
Termin składania ofert: 2019-09-11 o godz 10:00:00

Część 1

Zadanie nr 1 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Szkółka Drzew i Krzewów, Zdzisław Papiernik
62-610 Sompolno
Ośno Dolne 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2656.00 brutto

Część 2

Zadanie nr 2 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Szkółka Drzew i Krzewów, Zdzisław Papiernik
62-610 Sompolno
Ośno Dolne 20
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 61340.00 brutto

Część 3

Zadanie nr 3 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 245 301,00 zł brutto w tym na część 3 - 119 016,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 4

Zadanie nr 4 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 245 301,00 zł brutto w tym na część 4 - 4 406,40 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 5

Zadanie nr 5 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 245 301,00 zł brutto w tym na część 5 - 5 508,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 6

Zadanie nr 6 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 245 301,00 zł brutto w tym na część 6 - 13 554,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 7

Zadanie nr 7 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz., Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRANS-PLANT Jakub Jąkalski
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Krótka 20/6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 8234.64 brutto

Część 8

Zadanie nr 8 – Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie rejonu drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRANS-PLANT Jakub Jąkalski
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Krótka 20/6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 756.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-08-22 13:30:53

Data modyfikacji: 2019-09-03 15:14:28

Wersja: 1


Powiadom znajomego