Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 11 zadań” – nr postępowania 150/19

Numer postępowania:

150/19
Termin składania ofert: 2019-09-20 o godz 10:00:00

Część 1

Zadanie nr 1 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 34680.00 brutto

Część 2

Zadanie nr 2 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 57800.00 brutto

Część 3

Zadanie nr 3 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 82253.35 brutto

Część 4

Zadanie nr 4 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Arkpol Arkadiusz Tomczyk
13-240 Iłowo Osada
ul. Brzozowa 2
Uzasadnienie wyboru: Wybrany, zgodnie z treścią zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nr pisma W-2.26.2.12.2019.16.D150 z dnia 09-10-2019 r. Wykonawca GLK Sp. z o.o., odstąpił od podpisania umowy.
Cena oferty: 40500.00 brutto

Część 5

Zadanie nr 5 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 40800.00 brutto

Część 6

Zadanie nr 6 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 32016.60 brutto

Część 7

Zadanie nr 7 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 46640.01 brutto

Część 8

Zadanie nr 8 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 37006.20 brutto

Część 9

Zadanie nr 9 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 2700.00 brutto

Część 10

Zadanie nr 10 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 103032.00 brutto

Część 11

Zadanie nr 11 – Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie rejonu drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda
11-700 Mrągowo
ul. Słowicza 17
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%).
Cena oferty: 62040.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-09-11 09:41:11

Data modyfikacji: 2019-09-17 10:14:22

Wersja: 1


Powiadom znajomego