Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560  od km 53+681 do km 54+390 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 370488W ul. Przemysłowa w m. Sierpc oraz budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328

- nr postępowania 154/19    

Numer postępowania:

154/19
Termin składania ofert: 2019-10-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4214506.87 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-09-27 12:10:52

Data modyfikacji: 2019-10-18 09:53:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego