Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 3+730 do km 4+400 w miejscowości Olszew na terenie gminy Ceranów, pow. sokołowski, woj. mazowieckie” - nr postępowania 157/19

Numer postępowania:

157/19
Termin składania ofert: 2019-10-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4359049.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-10-02 12:52:09

Data modyfikacji: 2019-10-16 10:25:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego