Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od  km 0+455  do km 1+438 w miejscowości Chybów wraz z budową kanału deszczowego na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie”- nr postępowania 161/19

Numer postępowania:

161/19
Termin składania ofert: 2019-10-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 3391197.26 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-10-10 12:52:41

Data modyfikacji: 2019-10-21 11:05:25

Wersja: 1


Powiadom znajomego