Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263” - nr postępowania 172/19

Numer postępowania:

172/19
Termin składania ofert: 2019-11-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o.
05-430 Celestynów
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1425565.49 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-10-22 15:26:43

Data modyfikacji: 2019-10-31 12:13:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego