Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa / Przebudowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju, od km 26+155,40 do km 26+512,60 wraz z przebudową oświetlenia” - nr postępowania 175/19

Numer postępowania:

175/19
Termin składania ofert: 2019-11-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.T.H.U. PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk
05-822 Milanówek
ul. Królewska 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 564614.62 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-10-30 13:56:51

Data modyfikacji: 2019-11-08 10:04:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego