Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych  w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km 0+120 do km 0+687 i od km 0+694,5 do km 1+187 w m. Liw na terenie gminy Liw- nr postępowania 176/19

Numer postępowania:

176/19
Termin składania ofert: 2019-11-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski
05-300 Mińsk Mazowiecki
Targówka, ul. Lipowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1303156.44 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-11-12 12:07:04

Data modyfikacji: 2019-11-22 08:42:56

Wersja: 1


Powiadom znajomego