Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały – zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61” - nr postępowania 181/19

Numer postępowania:

181/19
Termin składania ofert: 2019-12-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Jaworski, Karcz Spółka Jawna
26-600 Radom
ul. Zofii Holszańskiej 5a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1052880.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-11-22 14:14:59

Data modyfikacji: 2019-11-22 14:18:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego