Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. województwa) na terenie Gminy Sobienie Jeziory od km 34+620 do km 40+850 ”  

- nr postępowania 184/19

Numer postępowania:

184/19
Termin składania ofert: 2019-12-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm Lider: PHU TOWEMO Monika Szczygieł, Partner: TOWEMO Sp. z o.o.
05-400 Otwock
ul. Stefana Żeromskiego 73k
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 10698086.52 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-03 13:39:20

Data modyfikacji: 2019-12-17 11:03:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego