Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na:

- rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+132,50 (stary pikietaż 16+049) drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

- rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+213,50 (stary pikietaż 16+130) drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 185/19

Numer postępowania:

185/19
Termin składania ofert: 2020-01-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BUDREM-1 FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA WIESŁAW KOSONÓG
26-600 Radom
ul. Źródłowa 24
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1353000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-11 09:19:09

Data modyfikacji: 2020-01-02 13:27:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego