Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu Ø 150 z niezbędnymi dojazdami, w granicach pasa drogowego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 w km 82+498 w m-ci Dybów na działce ewidencyjnej nr  195, obręb Dybów Gmina Kosów Lacki.” - nr postępowania 179/19 

Numer postępowania:

179/19
Termin składania ofert: 2020-01-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1109114.16 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-12 12:00:42

Data modyfikacji: 2020-01-03 13:49:02

Wersja: 1


Powiadom znajomego