Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont przepustu Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 w km 37,532 wraz z odtworzeniem nawierzchni” - nr postępowania 187/19

Numer postępowania:

187/19
Termin składania ofert: 2020-01-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 549121.57 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-13 10:47:16

Data modyfikacji: 2019-12-13 15:09:08

Wersja: 1


Powiadom znajomego