Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 14+900 do km 16+535 (L= 1,635 km), na terenie gminy Joniec” - nr postępowania 194/19

Numer postępowania:

194/19
Termin składania ofert: 2020-01-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 690000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-18 13:32:29

Data modyfikacji: 2019-12-18 13:38:08

Wersja: 1


Powiadom znajomego