Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 2+850 do km 12+450 (L=9,600 km) z wyłączeniem skrzyżowania typu RONDO km 5+844 w miejscowości Strachowo oraz mostu w km 11+904 w miejscowości Bolęcin, na terenie gminy Płońsk i Sochocin, powiat płoński” - nr postępowania 195/19

Numer postępowania:

195/19
Termin składania ofert: 2020-01-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Partner- ALTOR Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3785475.06 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-20 09:47:44

Data modyfikacji: 2019-12-20 09:52:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego