Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38 wraz z dwoma odcinkami przejściowymi dł. 10 m oraz budową kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem do rzeki Brzeźniczki ”  - nr postępowania 196/19

Numer postępowania:

196/19
Termin składania ofert: 2020-01-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGBUD Tomasz i Agata Brok Sp. j.
26-613 Radom
ul. Energetyków 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1697400.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-23 10:49:40

Data modyfikacji: 2020-01-23 14:54:59

Wersja: 1


Powiadom znajomego