Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 007/20

Numer postępowania:

007/20
Termin składania ofert: 2020-01-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: Fabe Polska Sp. z o.o., Partner: SP SINE MIDAS STROY Sp. z o. o. Oddział w Polsce
02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 19B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1820000.30 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-16 13:39:34

Data modyfikacji: 2020-01-28 12:18:50

Wersja: 1


Powiadom znajomego