Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej 805 w granicach pasa drogowego polegająca na:

- rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad kanałem Warszawickim w Warszawicach w km 2+517” - nr postępowania 017/20

Numer postępowania:

017/20
Termin składania ofert: 2020-02-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ALBLU Sp. z o.o.
03-305 Warszawa
ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1938483.91 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-01-20 14:47:40

Data modyfikacji: 2020-01-30 09:10:01

Wersja: 1


Powiadom znajomego